หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

เตรียมจัดแข่งขันหริภุญไชยเกมส์

Author by 15/06/14No Comments »

ÅÓ¾Ù¹            เมื่อวันที่12 มิ..57 ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะการกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดลำพูน รวมทั้ง การเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 ” หริภุญไชยเกมส์ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2557

          การแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ได้มีการหารือ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์ ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2557 จังหวัดลำพูนจะส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 ชนิดกีฬา รวม 337 คน เป็นนักกีฬา ชาย 175 คน นักกีฬาหญิง 90 คน ผู้ฝึกสอน 69 คน

สำหรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ที่ จังหวัดจันทบุรีนั้น จังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2557 จะใช้ชื่องานว่า ” หริภุญไชยเกมส์” โดยใช้สัญลักษณ์สัตว์นำโชคคือ ช้างปู้ก่ำงาเขียว และกำหนดใช้คำขวัญการแข่งขัน  ว่า ” กีฬาสร้างคน เยาวชนร่วมใจ หริภุญไชยเกมส์” ซึ่งจะมีจังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เ ชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และลำพูนเจ้าภาพ กำหนดจัดการแข่งขันจำนวน 43 ชนิดกีฬา โดยจะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 6,000 คน

ขณะนี้ สำนักงาน กกท. ลำพูน ได้เตรียมการเบื้องต้น โดยได้จัดประกวด ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค และคำขวัญที่จะใช้ในการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดการแข่งขัน คาดว่าจะใช้งบประมาณ จำนวน 10 ล้านบาท.