หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

เตรียมพร้อมต้อนรับ นักวิ่งแม่เมาะฯ

Author by 7/07/14No Comments »

Print              เมื่อวันที่ กรกฎาคม  นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ  ลำปาง ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งสถานที่ และเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ในงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน    ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ในวันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง

ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง ฮาล์ฟมาราธอนประชาชนทั่วไป ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี , ฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติทั่วไป เฉพาะชาวต่างชาติทั้งชาย – หญิง ไม่จำกัดอายุ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี มินิมาราธอน เฉพาะคนลำปางทั้ง ชาย – หญิง ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องแสดงบัตรประชาชนเวลารับรางวัล  ไมโครมาราธอน 5 กม. ประเภทนักเรียนอายุไม่เกิน 10 ปี       วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล 5 กม. ไม่จำกัดอายุ และเดินการกุศล 1 กิโลเมตร บริจาคได้ตามศรัทธา มีของรางวัลและของที่ระลึกให้กับ ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยหลายรายการ.