หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเงินแสนฝากเข้ารับราชการ

Author by 9/07/14No Comments »

thainews180นายจักริน เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ สท. ๐๐๑๘๑/๓๑๔ ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ขอให้อำเภอทั้ง อำเภอนำเรื่องการแอบอ้างเรียกเงินหลายแสนฝากเข้า รับราชการ เข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและประชาสัมพันธ์จังหวัดแจ้ง สื่อมวลชนทุกสาขา กรณีมีผู้แอบอ้างว่าจะมีการเปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัยและสามารถช่วยเหลือผู้สอบให้เข้ารับราชการได้ โดยเรียกเก็บเงินรายละหลายแสนบาท นั้น

ข้อเท็จจริง จังหวัดสุโขทัยขอชี้แจงว่า ในปัจจุบัน จังหวัดสุโขทัยไม่มีการเห็นชอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดสุโขทัย แต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็นการแอบอ้างและเรียกเก็บเงินดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีและให้รายงานให้จังหวัดทราบด้วย.