หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวต่างจังหวัด

เตือนโรคหนังเน่าที่มากับฤดูฝน

Author by 12/07/14No Comments »

น่าน

           นายแพทย์พรเทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงยาบาลน่าน กล่าวว่า   ช่วงประมาณ เดือน กค.-สค. ของทุกปี อยู่ในช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงฤดูทำนา  ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรและเป็นช่วงที่ชาวบ้าน ลงนาปลูกข้าว หว่านข้าวกัน  ในแต่ละปีโรงพยาบาลน่านจะมีผู้ป่วย  โรคหนังเน่าประมาณ 40-50 ราย ที่เข้ามารับการรักษา และจะเสียชีวิตด้วยโรคหนังเน่าประมาณ 5-10 คน ของทุกปี

นายแพทย์พรเทพ กล่าวอีกว่า     ชาวบ้านส่วนใหญ่พอลงน้ำ ลงนา ไปแล้วเกิดมีบาดแผลขึ้นแต่ไม่มีการป้องกันรักษา จึงทำให้เชื้อโรคเข้าไปในบาดแผลแล้ว ไปฟักตัวทำให้   มีอาการอักเสบบริเวณที่เป็นแผลเกิดการเน่าเปื่อยขึ้น และลุกลามเข้าไปถึงกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อตายถึงขั้นต้องตัดขา  ผู้ป่วยบางรายถึงกับเสียชีวิตเพราะเชื้อโรคเข้ากระแสเลือด

โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน่านด้วยโรคหนังเน่าประมาณ 40-50 ราย และเสียชีวิตด้วยโรคหนังเน่านี้ประมาณ 5-10 ราย จึงขอฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรที่ทำไร่ไถนา ป้องกันโรคหนังเน่า  ที่ระบาดในช่วงฤดูฝน ถ้ามีแผลควรเลี่ยง  ไม่ลงน้ำแต้ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ป้องกัน โดยการใส่ถุงเท้าให้หนาๆพร้อมสวมรองเท้าบู้ทก่อนที่จะลงน้ำ และเพื่อป้องกันการถูกเศษกิ่งไม้ที่อยู่ในน้ำ หรือสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นแผลขึ้น ถ้าเกิดมีแผลขึ้นวันแรกแผลจะเริ่มแดงให้ล้างแผลให้สะอาดแล้วไปที่สถานีอนามัย หรื รพ.สต.    เพื่อไปรับยาปฏิชีวนะมารับประทานเพื่อลดอาการอักเสบและถ้ามีอาการไข้ขึ้นสูงแผลแดงๆให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที.