หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

เทศบาลแม่ยาวซ้อมแผนอพยพผู้ประสบอุทกภัยน้ำไหลหลาก

Author by 24/06/14No Comments »

àªÕ§ÃÒ            เมื่อวันที่ 20 มิ..57 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว .เมืองเชียงราย และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่ยาว ร่วมกับตำรวจ สภ..แม่ยาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และประชาชนในพื้นที่ .แม่ยาว  ร่วมกันซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยน้ำท่วมหมู่บ้าน ที่บริเวณบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 10 จำลองสถานการณ์ว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาแม่ยาวไหลมาตามลำห้วยขุนแม่ยาวปริมาณที่มาก ก่อนที่ผู้นำหมู่บ้านจะตีเกาะไม้ไผ่แจ้งข่าวสารให้กับชาวบ้านพากันวิ่งอพยพหนีขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูง

            ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ แต่พบว่ามีประชาชนกว่า 10 คนได้หายไป จึงจัดทีมค้นหา พบว่าหลายคนถูกน้ำพัดไปติดเกาะและข้ามไปอีกฝั่งของหมู่บ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันใช้การโรยตัวข้ามแม่น้ำเพื่อลำเลียงผู้ประสบภัยที่ช่วยเหลือตนเองได้ เดินข้ามแม่น้ำทางสะพานเชือก ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 คนมีการทำการปฐมพยายามก่อนลำเลียงขึ้นเปลนำมาส่งรักษาตัวต่อโรงพยาบาลข้างเคียง โดยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดได้

นายพงษ์พันธ์  เปิดเผยว่า การซ้อมแผนเป็นการฝึกทักษะให้ชาวบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ซึ่งพื้นที่ ต.แม่ยาว มี 18 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สันเขาสูง เป็นหมู่บ้านชนเผ่าและมีลำห้วยหลายแห่งไหลผ่าน ทำให้กว่าร้อยละ 50 เป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ตลอดเวลา ที่ผ่านมาก็มักเกิดน้ำป่าหลากทำให้มีบ้านและทรัพย์สินของราษฎรเสียหายหลายหมู่บ้าน ปีนี้จึงมีการซักซ้อมเพื่อรับสถานการณ์ และยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องความเร็วในการช่วยเหลือที่ยังมีความล่าช้า จะได้มีการพัฒนาให้เร็วขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมอุปกรณ์และบุคลากรในการรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง.