หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

เปิดยุทธการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

Author by 18/06/14No Comments »

อุตรดิตถ์            นายชัช  กิตตินภดล   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธีระ  เงินวิลัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการลักลอบตัดไม้ ประดู่ ไม้ชิงชัน เพื่อนำไปขายให้กับผู้ที่ต้องการ จนทางอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินทางมาในพื้นที่และประสานกำลังจาก หน่วยป้องกันและรักษาป่า กรมป่าไม้ กรมอุทยาน เดินทางเข้าพื้นที่ และพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขายให้กับนายทุนที่ต้องการ

            จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะ อนุกรรมการป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดขึ้น และมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ทั้งในและนอกพื้นที่ ในการตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยสนธิกำลัง จาก กำลังทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยาน พร้อมทั้งสนธิกำลังจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ออกหาข่าวในพื้นที่และเมื่อพบแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบจะได้เข้าไปดำเนินการกวดขันจับกุม สำหรับสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่คิดเป็น 62.95 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ 3,083,831.25 ไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ป่าไม้มากเป็นอันดับ 7 ของภาคเหนือ และจัดอยู่ในลำดับ 8 ของประเทศ ในส่วนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายในท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  มี อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เนื้อที่ 338,432  ไร่  พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า 334,139  ไร่ พื้นที่ถูกบุกรุก  4,293 ไร่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  170,625 ไร่  พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า  168,500 ไร่ พื้นที่บุกรุก  2,125 ไร่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน 324,240 ไร่  พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า 320,268 ไร่ พื้นที่บุกรุก 3,972 ไร่ วนอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่  22,000 ไร่ พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า 17,261 ไร่ พื้นที่ถูกบุกรุก  4,739 ไร่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม 412,500 ไร่  พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า 403,029 ไร่ พื้นที่ถูกบุกรุก  9,471 ไร่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า น้ำปาด  320,197 ไร่  พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า316,326 ไร่ พื้นที่ถูกบุกรุก 3,871 ไร่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง 74,175 ไร่ พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า 73,802 ไร่ พื้นที่ถูกบุกรุก 373 ไร่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา  59,375 ไร่ พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า 57,197 ไร่  พื้นที่ถูกบุกรุก  2,178 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่-เขาหน้าผาตั้งและเขาตาพรม  15,000 ไร่ พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า  14 ,758 ไร่ พื้นที่ถูกบุกรุก 242 ไร่ รวมพื้นที่ที่ถูกบุกรุก 31,264 ไร่ การบุกรุก และลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือว่าเบาบางมาก

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เปิดยุทธการป้องกันและยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ขึ้นรวมกับกองทัพภาคที่ 3 หน่วยทหารในพื้นที่ กรมอุทยาน กรมป่าไม้ และการข่าวจากประชาชนในพื้นที่ ป้อนข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อจะได้ดำเนินการยับยั้งและกวดขันจับกุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการลักลอบในการตัดไม้ คือ ราษฎร ไม่มีที่ดินทำกิน ได้บุกรุกผืนป่า ของกรมอุทยานและกรมป่าไม้  และในปัจจุบันยังไม่มีการจัดสรรที่ดินทำกิน ให้เป็นรูปร่างและมอบให้กับราษฎรที่ยังรอความหวังอยู่ ซึ่งจะต้องให้ทางผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องรีบดำเนินการในเรื่องนี้

ผวจ.อุตรดิตถ์ ขอให้ตัวแทนจากกองทัพภาคที่ 3 นำเสนอกฎหมายยึดทรัพย์ แก่นายทุนที่กระทำผิดต่อ พรบ.ป่าไม้ รวมทั้ง ให้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่โอโซน ในอนาคต.