หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

เปิดฤดูกาลหีบน้ำมันเมล็ดชาประจำปี2557

Author by 28/10/14No Comments »

เชียงราย           เมื่อวันที่ 20 ..57  ที่บริเวณร้านอาหารและร้านค้าเมล็ดชา ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ถนนพหลโยธิน  หมู่ 10 .เวียงพางคำ .แม่สาย  .เชียงราย    ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดฤดูกาลหีบน้ำมันเมล็ดชา ประจำปี 2557  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายตำรวจ ทหาร และพลเรือน รวมทั้ง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

            ดร.สุเมธ กล่าวว่า ความสนใจในการศึกษาและวิจัยการผลิตน้ำมันเมล็ดชาเกิดขึ้นในปี 2557 เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาทดลองนำต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ Comelier oleifera จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยเริ่มปลูกและขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ด้วยทรงตระหนักและทอดพระเนตรเห็นคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดชาที่ดีและมีประโยชน์ จนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก โดยเมื่อทดลองปลูกพืชชาน้ำมันได้สำเร็จแล้ว ซึ่งนอกจากจะผลิตน้ำมันชาได้เองภายในประเทศแล้ว ยังมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือให้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้น มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้กำหนดจัดงานเปิดฤดูกาลหีบน้ำมันเมล็ดชา ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน Good Health Good Heart by Maletcha ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพร่างกาย การให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพและพลานามัยจากทีมแพทย์และพยาบาล การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ำมันและไขมันให้เหมาะสมกับสุขภาพ รวมทั้งการชิมอาหารที่ทำมาจากน้ำมันเมล็ดชา อีกด้วย

สำหรับน้ำมันเมล็ดชาประกอบด้วยองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายและไม่มีกรดไขมันทรานส์ ส่งผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุอาหารและคุณค่าของสารอาหารได้อย่างครบถ้วนและยังมีกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งไม่ดีต่อร่างกายต่ำมาก โดยประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดชาที่มีผลต่อสุขภาพอย่างมากมายแล้ว ยังสามารถผลิตเป็นเครื่องสำอางบำรุงเส้นผมและผิวพรรณ ส่วนที่เหลือจากการบีบน้ำมันเมล็ดชาที่เรียกว่ากากชา ยังสามารถใช้เป็นสารสำหรับกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวได้อีกด้วย ซึ่งน้ำมันเมล็ดชาผลิตและจำหน่ายโดยตรงโดยโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ที่เริ่มกระบวนการปลูกและผลิตจนสำเร็จและสามารถจำหน่ายได้ในปี 2554 ต่อมาในปี 2555 ยังได้รับตราสัญลักษณ์อาหารรักษ์ใจ จากมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรองอาหารที่มีชนิดของกรดไขมันในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย.