หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

เปิดโครงการ “อบจ. สุโขทัย ห่วงใยประชาชน”

Author by 3/06/14No Comments »

Print

           ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  เปิดโครงการอบจ.สุโขทัย  ห่วงใยประชาชนพัฒนาถนน ถ่ายโอน 54 สายทาง ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุโขทัย วัดคงคาเมตตายารามบ้านแม่น้ำ .บ้านไร่ .ศรีสำโรง .สุโขทัย โดยมีนายสมพงษ์ วิริชัย นายสันต์ พันธุ์สังวร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายวสันต์ ตีระไชย นายชรินทร์ ชูบุญสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอศรีสำโรง นายไพรัช เทียนบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายประดิษฐ์ พละทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นายสมศักดิ์ โทนศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะพร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน ภายใต้โครงการ อบจ.สุโขทัย ห่วงใยประชาชน ถนนดี ปลอดภัย  ด้วยการพัฒนาถนน 3 โครงการ คือ ถนนดีปลอดภัย จากใจ อบจ.เป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมผิวจราจรลูกรังในเขตอำเภอต่างๆ  อบจ. สุโขทัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชมรมสามพี่น้องท้องถิ่นสุโขทัย พัฒนาปรับปรุงถนนให้กับอปท. ทั้งหมดของจังหวัดสุโขทัยจำนวน 90 แห่งๆ ละ 10 กม.รวมระยะทาง 900 กม. ในปี 2557 พัฒนาถนน360 สายทาง ระยะทางประมาณ 743 กม.

            ถนนดี ขับขี่ ปลอดภัย จากใจ อบจ. เป็นการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนภารกิจ จากกรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานอื่น จำนวน 54 สายทาง ในทุกอำเภอ ตลอดจนตัดหญ้าไหล่ทาง ทาสี หลักนำโค้ง ทาสีเสาป้ายเครื่องหมายป้ายจราจรและเปลี่ยนป้ายจราจรที่ชำรุด สำหรับในปีงบประมาณ 2557 นี้ ดำเนินการซ่อมแซมโดยการปะซ่อมถนน จำนวน 27 สายทาง รวมพื้นที่ซ่อมแซม 20,335 ตารางเมตร ใช้หินคลุกจำนวน 386 ลบ.เมตร และตัดหญ้าไหล่ทาง ทาสี หลักนำโค้ง ทาสีเสาป้ายเครื่องหมายป้ายจราจรและเปลี่ยนป้ายจราจรที่ชำรุด จำนวน 8สายทาง ประกอบด้วย ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 5 สายทาง อำเภอกงไกรลาศ จำนวน  1 สายทาง อำเภอคีรีมาศ จำนวน 6 สายทาง อำเภอศรีสำโรง 8 สายทาง อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 1 สายทาง อำเภอสวรรคโลก จำนวน 2 สายทาง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 4 สายทาง อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 6 สายทาง อำเภอศรีนคร จำนวน 1 สายทาง

ถนนดี อบจ.สุโขทัย เป็นการซ่อมสร้างถนนถ่ายโอน 54 สายทาง เป็นถนนลาดยาง(เคฟซีล)  ถนนคอนกรีต หรือพัฒนาเป็นถนนคุณภาพรีไซกิ้ง จำนวน 5 เส้นทางในปีงบประมาณ 2557 ได้แก่  อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 2 สายทาง อำเภอศรีสำโรงจำนวน 1 สายทาง อำเภอสวรรคโลก 1 สายทาง และอำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 1 สายทาง

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า ใช้งบประมาณมากกว่า 50 ล้านบาท  ทั้งนี้การซ่อมสร้างถนนถ่ายโอน จะดำเนินการให้ครบทั้ง 54 สายทางภายในปีงบประมาณ 2558 และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจ ทุ่มเทของชาว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทุกคนเพื่อสร้างความสะดวกปลอดภัยต่อการสัญจรให้พี่น้องชาวสุโขทัย และผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน.