หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

เฝ้าระวังหมู่บ้านเสี่ยงภัย

Author by 19/06/14No Comments »

Print         นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .แม่ฮ่องสอน ได้ออกหนังสือด่วน ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม หลังมีการติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีลมมรสุมตะวันตก   เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตอนบน ของประเทศ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกต่อเนื่อง และหนักมากหลายพื้นที่  ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดป่าไหลหลาก  น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มได้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ราบต่ำริมแม่น้ำไหลผ่านที่ราบ  เชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติในช่วงระยะ 3 – 4 วันนี้

            นายเพิ่มวิทยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ระบุว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านล่อแหลมที่ต้องเตรียมพร้อมอพยพหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ 7 อำเภอ มากถึง 108 หมู่บ้าน  ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ติดตั้งเครื่องไซเรน    เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงครบทุกเป้าหมาย ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนในแต่ละหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ตรวจสอบ  หากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนสูงถึง 75 มิลลิลิตร ขึ้นไปให้มีการประกาส ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านเตรียมพร้อมอพยพทันที ซึ่งหลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง  ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการประกาศเตือนราษฎรตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ลำห้วย  ให้เพิ่มความระมัดระวังเตรียมพร้อมและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฉับพลันจะได้อพยพและขนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกันมีการสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียม  ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มตลอด  24 ชั่วโมง ตลอดจนมีการเตรียมเรือท้องแบนและรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ไว้ใกล้พื้นที่จุดล่อแหลม  เพื่อให้รวดเร็วในการระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ซึ่งมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่หมู่บ้านห้วยโผ  ต.แม่ยวม บ้านป่ากล้วย บ้านใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง บ้านแม่อุมโล๊ะ บ้านสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย  บ้านแม่นาเติง บ้านแม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย และบ้านน้ำริน บ้านไร่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า  ซึ่งหมู่บ้านทั้งหมดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำและติดกับไหล่เขา.