หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

เพิ่มองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว

Author by 4/06/14No Comments »

อุตรดิตถ์

            เมื่อวันที่ 30 .. 57 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสถิตพงษ์ ศิวะวามร นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์สะพานปรมินทร์”  ซึ่ง อบต.บ้านดารา นำโดย นายสายันต์ ทองแต้ม นายก อบต.บ้านดารา จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ประวัติสะพานปรมินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการสร้างบุคลากร คนรุ่นหลังให้เป็นมัคคุเทศก์เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือน ในการประชาสัมพันธ์และยกระดับสะพานปรมินทร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด รวมทั้งให้คนในท้องถิ่นมีความรัก ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจกับสะพานประวัติศาสตร์ไทย สะพานปรมินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ทรงพระราชทานนามสะพานปรมินทร์

              การสัมมนาครั้งนี้มีแกนนำชุมชนตำบล บ้านดารา คณะครู-นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราและในพื้นที่อำเภอพิชัย ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมรับทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาและศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมสะพานปรมินทร์ สะพานเบี่ยง และสถานีชุมทางบ้านดารา อำเภอพิชัย

สำหรับสะพานปรมินทร์ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำน่าน ซึ่งอยู่ใต้สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา ก่อสร้างเมื่อมีทางรถไฟมาถึงอุตรดิตถ์ โดยช่างชาวเยอรมัน ใน ร.ศ.๑๒๕ และสร้างเสร็จ ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) ได้ทำการเปิดสะพานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๕๒ มีความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง ในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อังกฤษ อเมริกา ยกทัพเข้าเอเชียเข้ารบกับญี่ปุ่น เพื่อเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธของญี่ปุ่น จึงบุกโจมตีสะพานต่าง ๆ สะพานปรมินทร์จึงเป็นเป้าในการโจมตีครั้งนี้ด้วย ปัจจุบันพอจะเห็นร่องรอยของทางรถไฟนี้บ้าง ส่วนตัวสะพานชั่วคราวชาวบ้านเรียกว่าสะพานเบี่ยงได้รื้อออกไปแล้วเพื่อซ่อมแซมสร้างสะพานปรมินทร์ให้แล้วเสร็จ สะพานปรมินทร์ปัจจุบันรวมอายุ ๑๐๕ ปี.