หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวต่างจังหวัด

เริ่มจับทำผิดกฎหมายแอลกอฮอล์-บุหรี่

Author by 27/07/14No Comments »

พิษณุโลก            นพ.บุญเติม  ตันสุรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุข .พิษณุโลก เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ เจ้าที่หลายฝ่ายร่วมลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารและแหล่งบันเทิง ในเขตพื้นที่ .เมือง และ .เนินมะปราง

            โดยมีผู้ทำผิดถูกจับและถูกปรับหลายรายถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่เช่น ร้าน Camperbar กระทำผิด พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยไม่จัดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่  ร้านเอเปคกระทำผิด พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ร้านชานิ ถนนพระลือ ต.ในเมือง ผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  ในการตรวจและจับปรับคราวนี้มีการปรับรายละ 500 บาท ส่วนการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการขายเครื่องดื่มแอลกอ-ฮอล์ให้แก่บุคคลอายุไม่ครบ 20 ปี  เป็นความผิดครั้งที่ 2 เปรียบเทียบปรับจำนวน 12,000 บาท 1 ราย  ซึ่งยังจะออกตรวจสอบในพื้นที่อีกหลายแห่งต่อไป  จึงขอเตือนให้ทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง หากละเลยจะถูกจับและถูกปรับโดยไม่มีข้อยกเว้น.