หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

เร่งฉีดวัคซีนควบคุมโรคคอตีบหลังพบผู้ป่วย3รายเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุต่ำกว่า18ปี

Author by 24/07/14No Comments »

แม่ฮ่องสอน              นายแพทย์ทศเทพ  บุญทอง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบในพื้นที่ .แม่สะเรียง จำนวน 1 ราย และพบผู้ป่วยอาการเข้าข่ายน่าจะเป็นโรคคอตีบอีก  2 ราย ที่ .แม่สะเรียง และอ.แม่ลาน้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้มีการดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรคในตำบลพื้นที่  ที่เกิดโรค  และพื้นที่ใกล้เคียงตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน  โรคคอตีบ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับ ปวช.ปี 3 ทุกคน  2. นักเรียนและเด็กเล็ก พร้อมกลุ่มอื่นที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และมีประวัติชัดเจน และ 3. กลุ่มเด็กที่ไม่มีประวัติวัคซีนชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มต่างด้าวให้ทุกคนเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  เป็นวัคซีนที่ใช้ในการดำเนินงานให้วัคซีนกลุ่มเป้าหมายเด็กปกติอยู่แล้ว มีความปลอดภัยในระดับสูง หลังจากฉีดอาจมีอาการปวด บวมเล็กน้อย ถึงปานกลางขึ้นอยู่กับสภาพ  การตอบสนองของแต่ละบุคคล จะหาย เป็นปกติในระยะเวลา  5 – 7 วัน

ในโอกาสนี้จึงขอให้ผู้ปกครอง ช่วยตรวจสอบการได้รับวัคซีนของเด็ก ในปกครองที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งในระบบโรงเรียนปกติ วิทยาลัยอาชีพ ศูนย์เด็กเล็ก และที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก หากไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ให้พาไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2557 นี้.