หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวต่างจังหวัด

เร่งหาผู้เดินรถรายใหม่วิ่งรอบเมืองพิษณุลก 11 สาย

Author by 25/08/14No Comments »

พิษณุโลก           นายปราการ มสิกพรรค์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการแถลงว่า กรณี รถเมล์รอบเมืองพิษณุโลก ประกาศยกเลิกการวิ่งรถโดยสารรอบเมือง 11 สายตั้งแต่วันที่  30 พฤศจิกายน 2557 ว่า

ขณะนี้ทางสำนักงานส่งจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ อาทิ การเดินรถ เวลา จำนวนเที่ยว อัตราค่าโดยสารและมาตรฐานใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกพิษณุโลกภายในเดือนสิงหาคม 2557

จากนั้นขนส่งจังหวัดจึงจะประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 30 วันภายในเดือนกันยายน 2557  และเมื่อมีผู้มาขอสัมปทานก็จะพิจารณาออกใบอนุญาต ดังนั้นช่วงนี้ จึงเป็นต้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆให้ทันเวลา เพื่อหาผู้ประกอบการรายใหม่ในการเดินรถทั้ง 11 สายได้ทันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 และช่วงนี้ ก็มีผู้ประกอบการขนส่งหน้าใหม่สนใจและโทรมาสอบถามจำนวนมาก.