หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

แพร่จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยพระคู่บ้านคู่เมือง

Author by 8/05/14No Comments »

ปฏิบัติธรรม 4 copy    พระพุทธโกศัยศิริชัยมหา-ศากยมุนีหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกชื่อสั้นๆ ว่าพระพุทธโกศัยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร .ในเวียง .เมือง .แพร

พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี สร้างขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2498 พร้อมกับสร้าง เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่น 2498 หรือ เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่น 1 ไปด้วย โดยมีนายชุณห์ นกแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

ส่วนประธานฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จวันรัตนสังฆนายก วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ, พระครูใบฎีกาประหยัด วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายพิธีกรรม พระครูพรหมวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม และคณะเป็นผู้สวดพุทธาภิเษก พร้อมด้วยเจ้าคณะ จังหวัดภาค 5 และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง หลวงปู่แหวน สุจิณโณ จ.เชียงใหม่ หลวงพ่อ วัดดอนตัน จ.น่าน                หลวงพ่อทองดำ เป็นต้น

พิธีปลุกเสกพระพุทธโกศัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2498 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2498 รวม 3 วัน 3 คืน มีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ขณะที่เททองพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีฝนตกปรอย พอตกกลางคืนมีฝนตกหนักตลอดคืน ทั้งที่เป็นหน้าแล้งหลังช่วงสงกรานต์ ปรากฏการณ์ สำคัญก่อนที่จะสร้างพระพุทธรูปโกศัยฯนั้น พระครูธรรมสารสุจิต วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ได้พบหนังสือใบลานผูกหนึ่ง เป็นตำราว่าด้วยการสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ประวัติพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี วัดพระบาทมิ่งเมืองโดยตำราระบุไว้ว่า ถ้าสร้างพระพุทธรูปตรงกับวันขึ้น 1-2-3 ค่ำ เดือน 7 เหนือ หรือเดือน 5 ใต้ จะได้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งนายชุณห์ นกแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ปรึกษากับฝ่ายสงฆ์ มี พระครูธรรมสารสุจิต วัดพระบาทมิ่งเมือง กำหนดที่จะสร้างพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธโกศัยขึ้นในวันที่ 22-23-24 เมษายน 2498 ตรงกับวันขึ้น 1-2-3 ค่ำ

พระพุทธโกศัยฯ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนผสมสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 1 วา 5 นิ้ว ความสูง 1 วา 1 ศอก มีส่วนคล้ายพระพุทธชินราช

การจัดประเพณีนมัสการพระพุทธโกศัยในช่วงแรกก็จัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ระยะเวลาในการจัดงาน 3 วัน 5 วันบ้างตามยุคตามสมัย จนมาในปัจจุบันนี้ก็จะจัดในช่วงวันวิสาบูชา รวม 7 วัน 7 คืน ถือว่าเป็นช่วงจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่  7  พฤษภาคม  2557 เป็นวันแรกของงาน เวลา 07.00 น.นมัสการพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่, พระพุทธบาทมิ่งเมือง, พระเจดีย์มิ่งเมือง  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดแพร่ ณ พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง ชมการจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ชมนิทรรศการสัตต-ภัณฑ์ล้านนา

เวลา 15.00 น ขบวนแห่ของพุทธศาสนิกชนเคลื่อนขบวนจากร.ร.พิริยาลัยมาตามถนนยันตรกิจโกศล ถนนเจริญเมือง  ถึงวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เวลา 17.09 น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธี เดินทางมาถึง  ณ เวทีกลางจัดงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  กล่าวรายงาน  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  มอบเกียรติบัตร ให้หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร นายกเทศมนตรีเมืองแพร่  กล่าวขอบคุณ ผู้ร่วมงาน ประธาน  เดินทางเข้าสู่พระอุโบสถ ทำพิธีกล่าวคำถวายผ้าห่ม พระพุทธโกศัย  พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ เจ้าหน้าที่ห่มผ้าพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายไทยธรรม แด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระเดชพระคุณพระราชเขมากร   กล่าวสัมโมทนียกถา  พระสงฆ์อนุโมทนาเวลา   เทศน์มหาชาติ เวลา 19.30 น.ชมการแสดงบนเวที

ระหว่างวันที่  8-12   พฤษภาคม  2557 เวลา 07.00 น ถึง 19.30 น.ของทุกวัน นมัสการพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่,พระพุทธบาทมิ่งเมือง, พระเจดีย์มิ่งเมือง   เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดแพร่ ณ  พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง    ชมการจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ชมนิทรรศการสัตตภัณฑ์ล้านนา เทศน์ธรรมหาชาติ กัณฑ์ต่างๆ ชมการแสดงบนเวที

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557 มีกิจกรรมเพิ่มคือ ชมนิทรรศการ/ประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์  จังหวัดแพร่  วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มีกิจกรรมเพิ่ม คือพิธีมอบโล่ คนดีศรีพุทธศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

วันที่ 13  พฤษภาคม  2557   กิจกรรมวันวิสาขบูชา เวลา 07.00  น. พระสงฆ์  ผู้ปฏิบัติธรรม  พุทธศาสนิกชน พร้อมกันในพระอุโบสถ เจ้าคณะจังหวัดแพร่  องค์เทศน์  แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง วันวิสาขบูชาสวดถวายพรพระถวายข้าวพระพุทธถวายภัตตาหารเช้าประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา 16.00 น นักกีฬา  ประชาชน  ผู้ร่วมกิจกรรมเดิน- วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข พร้อมกัน  ณ  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารประธานในพิธี  เดินทางมาถึง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานการจัดกิจกรรม  กล่าวรายงานประธานกล่าวเปิดงาน พระสงฆ์  กล่าวสัมโมทนียกถา  ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาประธาน ผู้ร่วมพิธี และนักกีฬา  ทำการทักษิณาวัตร (เวียนเทียน) รอบพระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร สิ้นวาระ  3  รอบ ปล่อยตัวนักกีฬา เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา  นมัสการพระ  9 วัด

เวลา 18.00 น.คณะสงฆ์  ผู้ปฏิบัติธรรม  พุทธศาสนิกชน  ประชาชน พร้อมกัน ณ พระอุโบสถทำวัตรเย็นเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา  แผ่เมตตา  เวลา 19.20  น.ประธานในพิธี   เดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนสวดสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จุดเทียนส่องธรรม พระราชเขมากร  เจ้าคณะจังหวัดแพร่  องค์เทศน์  กล่าวนำ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พระสงฆ์องค์เทศน์ แสดงพระธรรมเทศนา  สาราณียกธรรมกถา    เรื่อง  ”ความสามัคคี  เพื่อความ สันติสุข และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน”ประธานในพิธี  ถวายกัณฑ์เทศน์ ถวายผ้าป่าพุทธชยันตี  2600 ปี  ปีที่  3 พระสงฆ์องค์เทศน์  อนุโมทนา ประธานสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาส  พุทธศาสนิกชน  ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำ ถวายดอกไม้ธูปเทียน  หน้าพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ในพระอุโบสถ  ประธานสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์  สามเณร  ประธานฝ่ายฆราวาส  นำพุทธศาสนิกชน  ทำการทักษิณาวัตร (เวียนเทียน)  รอบพระอุโบสถ  สิ้นวาระ  3  รอบเสร็จพิธีทักษิณาวัตร  (เวียนเทียน) เวลา 20.30 น. ชมการแสดงบนเวท

อยากจะได้บุญได้กุศลไปร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยและงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

ทีมข่าวไทยนิวส์แพร่…..รายงาน