หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

แพร่สรุปผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2557

Author by 30/05/14No Comments »

àà¾Ãè   จังหวัดแพร่ สรุปผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2557

นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัด แพร่ ประจำปี 2557 ได้สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วง 100 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 11 พฤษภาคม 2557 พร้อมได้เสนอปิดศูนย์ฯ ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ เนื่องจากได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกลง ทำให้ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าคลี่คลายลง

โดย สถิติการเข้าดับไฟของจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 11 พฤษภาคม 2557 จำนวน 193 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 2,083 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานจำนวน 23 วัน อยู่ในระดับ 4 ของภาคเหนือ มีจุด HotSpot ในพื้นที่รวม 492 จุด เป็นอันดับ 7 จาก 9 จังหวัดภาคเหนือที่รณรงค์งดการเผา

ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดแพร่เป็นลักษณะแอ่งกระทะ มีความกดอากาศที่กดดันฝุ่นละอองไม่ให้ลอยขึ้น ประกอบกับมีการลักลอบเผา ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ อากาศแห้ง ปริมาณฝุ่นละอองจึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน ที่ผ่านมาพบปัญหาไฟไหม้ป่าอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง ยากแก่การเข้าดับไฟ โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากคนเผา ดังนั้น การแก้ไขระยะยาวคือ การสร้างอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ ทดแทนการออกไปเผาป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ และได้เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักของผลเสียจากการเผากับประชาชนในพื้นที่.