หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

แพร่เดินหน้าป้องกัน-ปราบปราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

Author by 2/07/14No Comments »

àà¾Ãè        ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ 64  ให้เร่งปราบปราม จับกุมตัวผู้กระทำผิด  ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งเข้าควบคุม ตรวจสอบ การตั้งโรงงานแปรรูป สืบสวนคดีป่าไม้ และเร่งฟื้นฟูป่าไม้ให้เร็วที่สุด

            เมื่อเร็วๆนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ 64  ให้เร่งปราบปราม จับกุมตัวผู้กระทำผิดที่ลักลอบ    ตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งเข้าควบคุม ตรวจสอบ การตั้งโรงงานแปรรูป สืบสวนคดีป่าไม้ และเร่งฟื้นฟูป่าไม้ให้เร็วที่สุด โดยมอบหมายให้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการ

ส่วน ฉบับที่ 66/2557 เรื่องการเพิ่มหน่วยงานปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย ขณะการปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557    โดยการดำเนินการปราบปราม จะต้องไม่กระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ รายได้ต่ำ หรือ ผู้ที่ไร้ที่ดินทำกิน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนคำสั่งนี้จะประกาศใช้ การดูแลจะต้องไม่ให้มีการบุกรุกป่าไม้เพิ่มเติม ส่วนคดีความที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ก็ให้ดำเนินต่อไป

สำหรับจังหวัดแพร่ในช่วงปี 2557 มีการจับกุมดำเนินคดี 212 คดี เป็นไม้ท่อน 1,244 ท่อน ไม้แปรรูป 114,121 แผ่น       ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดู่และไม้ชิงชัน จับกุมพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 151 ไร่เศษ จังหวัดแพร่ จึงได้ประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. และแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท โดยภายใน     2 เดือนต้องปราบปรามและยุติเรื่องการบุกรุกป่า 100 % โดยให้ตำรวจและป่าไม้ตั้งด่านเฉพาะกิจ ให้ทุกฝ่ายติดตามหาข่าวและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีพฤติกรมการทำไม้ที่ผิด กฎหมาย พร้อมใช้มาตรการในการดูแลพิทักษ์ป่าในพื้นที่ของตนเองให้เต็มศักยภาพ ส่วนการบุกรุกพื้นที่ป่าอาจจะตองมีการเจรจาขอคืนพื้นที่ แล้วดำเนินการปลูกป่าทดแทน ฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ต่อไป.