หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ สืบสานประเพณีช่วงเข้าพรรษา

Author by 19/08/14No Comments »

สุโข             นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัย  จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ (วันพระ) วัน วัด อำเภอ สืบสานประเพณีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย และพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัด ไหว้พระ สวดมนต์ ทำ บุญตักบาตร ฟังเทศน์ ถือศีล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด   ปฏิบัติธรรมในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และได้มีโอกาสแจ้งข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอบถามทุกข์สุขของชาวบ้าน ซึ่งจะดำเนินการในวันพระระหว่างวันที่ สิงหาคม ตุลาคม ๒๕๕๗

            โดยเริ่มจากวันที่ ๓ สิงหาคม ที่วัดแม่เทินเหนือ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย, วันที่ ๑๘ สิงหาคม วัดเขาแก้วชัยมงคล ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม, ๒๔ สิงหาคม วัดคุ้งยาง ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ, ๑ กันยายน วัดถ้ำระฆัง ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง, ๘ กันยายน วัดวังตะคร้อ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย, ๑๖ กันยายน วัดใหม่คลองหอม ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก, ๒๓ กันยายน วัดขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ, ๑ ตุลาคม วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และ ๘ ตุลาคม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร.