หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

โยกย้ายจนท.ขนส่งเพื่อความคล่องตัว

Author by 2/06/14No Comments »

Print  เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้รับคำสั่งให้โยกย้ายไปสับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เพื่อความคล่องตัวด้านการให้บริการประชาชน    

นายไพฑูรย์ ปัญญาธร ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้รับคำสั่งจากกรมการขนส่งทางบก ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่บุคลากรไปประจำสำนักงานขนส่งต่างๆ จำนวน ๗ ตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและความคล่องตัวในด้านการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานราชการ ประกอบด้วย นายเขมวัฒน์ มีโม หน.สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม ไปเป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ ๒ กทม. ในส่วนของนายช่างตรวจสภาพรถ นายวิชิต สะหลี สาขาเถิน ลำปาง และ ว่าที่ร้อยตรี ธีระ กันทะทรง  จากสาขางาว ลำปาง ย้ายไปเป็นนายช่างตรวจสภาพรถ สนง.ขนส่ง จ.เชียงใหม่ นางสุภัค จันสกุล หน.งานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่ง จ.ลำปาง ไปเป็น หน.งานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ส่วน  นางเครือวัลย์ พุทธวงศ์ จนท.สนง.ขนส่ง จ.ลำปาง  ขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่ง จ.ลำปาง นางณัฐภรณ์ จันทร์อินตา  จนท.ฝ่ายใบอนุญาต ไปเป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่ง จ.ลำปาง สาขาแจ้ห่ม และ นายศรายุทธ จารึก ย้ายไปเป็นหัวหน้างานตรวจสภาพรถ สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาเถิน

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนโยกย้าย จะเริ่มเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป.