หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ตรวจเยี่ยม….นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย

Author by 15/08/12No Comments »

       ตรวจเยี่ยม....นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตรวจเยี่ยมการซ้อมแผนอพยพ กลุ่มเสี่ยง (คนชรา ผู้พิการ) ในพื้นที่บ้านมหาราช โดยมี นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์ ผวจ.อุตรดิตถ์  พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ ที่ศูนย์รองรับการอพยพเพื่อพึ่ง(ภา)บ้านมหาราช ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์.