หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

น้อมรำลึกวันพ่อพาพ่อเที่ยวฟรี ไนท์ซาฟารี

Author by 4/12/16No Comments »

2015-06-30-CNS-TH-NightSafari        สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ จัดกิจกรรมพ่อเที่ยวฟรีขึ้น โดยเปิดให้พ่อเข้าชมฟรีทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ด้วย

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขอมอบของขวัญให้สำหรับพ่อทุกคน ในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งกิจกรรมการชมสัตว์ในเส้นทางจากัวร์เทรล, การนั่งรถชมสัตว์ Day Safari (เวลา 14.00 – 16.30 น.) Night Safari (เวลา 18.30 – 22.00 น.), การชมพฤติกรรมสัตว์ นักล่าแห่งรัตติกาล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมทำความดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พาพ่อเที่ยวฟรีที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 5 ธันวาคมนี้ คุณพ่อทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-999000

นอกจากนี้ได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 6 ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช