หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

มหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่มปีที่ 23 โชว์ขบวนรถตกแต่งผ้าทอลือชื่อ

Author by 1/02/16No Comments »

thainews180  ส.อ.เจตนิพัทธ์ จริยา ปลัดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม แจ้งว่า เทศบาลตำบลแม่แจ่มจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่มและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ประจำปี 2559 เพื่อสืบทอดศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าตีนจกอำเภอแม่แจ่มและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในอำเภอแม่แจ่มให้มีรายได้สูงขึ้น สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่ม

การจัดงานปีนี้ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 27  มกราคม และมีงานใหญ่วันที่ 31 มกราคม 2559 กิจกรรมภายในงาน อาทิ ลานกาดหมั้วคัวฮอม การจัดนิทรรศการผ้าตีนจก การประกวดผ้าตีนจก นิทรรศการบ้านชนเผ่าและผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นิทรรศการภาพถ่ายเมืองแจ๋ม การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง การประกวดนางงามสุดยอดผ้าชนเผ่า สำหรับในวันที่ 31 มกราคม 2559 เป็นวันไฮไลท์ของงานมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่มและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ซึ่งมีการประกวดนางงามผ้าตีนจก ขบวนแห่งผ้าซิ่นตีนจก การแสดงดนตรีโรงเรียนแม่แจ่ม การแข่งขันกลองหลวงชนอำเภอแม่แจม เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่มและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางดอยอินทนนท์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ผ่าน อ.หางดง สันป่าตอง ก่อนถึงตัว อ.จอมทอง เลี้ยวขวาเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทางหลวง 1009 มีป้ายบอกทาง หากใช้เส้นทางหลวง 108 จนถึง อ.ฮอด ผ่านวงเวียนหอนาฬิกาฮอดเลี้ยวขวาเข้าถนนสายฮอด-แม่สะเรียง เลยออบหลวงจะมีทางแยกขวาเข้าสู่ตัว อ.แม่แจ่ม ทางลาดยางทั้งสองสายรถยนต์เก๋งสามารถเดินทางได้สะดวก.