หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

วัดพระธาตุดอยถ้ำเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง

Author by 13/02/16No Comments »

พระพุทธรูปปางนาคปรก เจดีย์ พระกัจจายนะมหาเถระ วัดพระธาตุดอยถ้ำ      ตั้งอยู่ที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งบุรพชนได้สร้างมาแต่โบราณกาล ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกหนึ่งแต่ไม่สูงนัก มีพระเจดีย์เป็นสิ่งสำคัญมาแต่เดิม มีวิหาร ศาลา และรูถ้ำ เป็นสถานที่สักการบูชาของชาวอำเภอหางดงมานาน มีเทศกาลประเพณีขึ้นนมัสการทำบุญอบรมสมโภชในเดือน 9 เหนือเพ็ญ เป็นประจำทุกปี มีพระสงฆ์สามเณรและศรัทธาประชาชนในอำเภอหางดง และอำเภออื่นๆ ได้ร่วมกันขึ้นไปนมัสการทำบุญในงานประเพณีอย่างล้นหลามอยู่เสมอ

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบๆกันมาว่า     เมื่อประมาณ  พ.ศ.2300 ครูบาพรหม  วัดโขงขาว ในสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าคณะ   ได้มาจำพรรษาเพื่อบูรณะพระธาตุแห่งนี้ จนมีสภาพดีขึ้น แต่ในตำนานก็ได้เล่าต่อไปอีกว่า สมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงบนจอมดอยลูกนี้ ในกาลนั้นพญานาคราชกับทั้งบริวารทั้งหลาย ที่ได้อาศัยอยู่ ณ คูหาถ้ำแห่งนี้ก็ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ นำเอาดอกไม้ของหอม เพื่อไปกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมโปรด และประทานเส้นพระเกศาธาตุให้บรรจุไว้พร้อมกับตรัสว่า สถานที่นี้ภายหน้าจะเป็นพระอารามชื่อว่า “ดอยถ้ำ” ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุดอยถ้ำ อยู่ด้านขวาของบันไดนาคระหว่างเดินขึ้น ลงบันไดนาค จะมีกู่อัฐิ รูปปั้นสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ นาค สิงห์ ฯลฯ ตั้งอยู่ หอระฆัง วัดพระธาตุดอยถ้ำ ตั้งอยู่ด้านซ้ายของบันไดนาค รูปสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ประดิษฐานด้านข้างซ้ายพระวิหาร วัดพระธาตุดอยถ้ำองค์พระบรมธาตุเจดีย์

วัดพระธาตุดอยถ้ำ ตั้งอยู่บนดอยสูงประมาณ 14 เมตร กล่าวว่าที่พื้นพระธาตุนั้นมีหนองน้ำซึ่งสร้างพระธาตุครอบหนองน้ำเอาไว้ และมีรูถ้ำปากทางทิศเหนือ แต่ก่อนนี้เมื่อรูถ้ำยังไม่ปิด มักจะมีผู้คนเข้าไปเอาขี้ค้างคาวเสมอ และภายในถ้ำมีน้ำไหลซึมออกมา และบางครั้งก็มีกระแสน้ำไหลแรงมาก ด้วยเหตุนี้เอง ในเวลาต่อมาได้ทำให้ก้อนหินข้างบนปากถ้ำพังลงมาปิดปากถ้ำ จนเข้าไปไม่ได้ ถ้ำนี้เรียกว่า “ถ้ำงูลืน” จึงเชื่อกันว่า ถ้ำนี้ทะลุไปถึงถ้ำเชียงดาวแต่ก็ไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้งานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุดอยถ้ำประจำปี เริ่มตั้งแต่วันเดือน 9 เหนือ ขึ้น 13 ค่ำ ทุกปี.

ทวิชวดี