หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

องคมนตรีประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง

Author by 30/06/16No Comments »

2           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุม ศูนย์ประสานงาน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องค์มนตรี ประธานอนุกรรมการ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการ บริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง โดยมี นางฤติมา กันใจมา ผู้จัดการน้ำพุร้อนสันกำแพง พร้อมด้วย นาย กฤษณ์ ธนาวนิช รอง ผวจ.เชียงใหม่, น.ส.ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน และนายอดิศัย ดิศพงศ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการหลวง และนายบุญช่วย เวชกิจ นายกองค์การบริหารตำบลบ้านสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก ได้ให้คำแนะนำ ในการดำเนินการตรวจรับ มอบรถกู้ภัย Embulance ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เพื่อจะได้มอบให้เป็นทรัพย์สินของ อบต.บ้านสหกรณ์อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ต.บ้านสหกรณ์ และดูแลความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ โดยรถกู้ภัย Embulance ใช้งบประมาณกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง และกองทุนสวัสดิการชุมชนฝ่ายละ 50 %  หลังจากนั้นทางคณะทำงานฯได้ร่วมกันตรวจรับมอบรถกู้ชีพกู้ภัย ของทางกิจกรรมการของน้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านสหกรณ์ และจะได้ส่งมอบรถตู้กู้ชีพ-กู้ภัย ” AMBULANCE ” ให้ อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นำไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไป.