หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

อปท.จัดมหัศจรรย์แม่วาง “บุญเลิศ”เป็นประธานพิธี

Author by 19/02/16No Comments »

thainews180 อำเภอแม่วาง ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.แม่วาง   จัดงานประเพณีของดีอำเภอแม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2559 เวลา 20.00 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีของดี อ.แม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ นายอำเภอแม่วาง กล่าวต้อนรับ

นายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง กล่าวว่าการจัดงานประเพณีของดีอำเภอแม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง”  เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอให้เป็นที่รู้จัก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์กล้วยไม้ การจำหน่ายสินค้าการเกษตรและสินค้าโอทอป  การออกร้านมัจฉากาชาด การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ท้องถิ่น การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดแม่บ้านงาม และการประกวดนางสาวแม่วาง.