หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

กาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลสลากกาชาด นิสสัน JUKE MC

Author by 25/02/17No Comments »

2     กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลให้แก่ผู้โชคดีประจำปี 2560 พร้อมกันนี้กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับผู้พิการ ที่เข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 รางวัลที่ 1 รถยนต์นิสสัน JUKE MC ได้แก่ นายบุญทวี ตาขา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะโตโยต้าREVO ได้แก่ นายกิตติ์ อนันต์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 3 รถยนต์กระบะนิสสัน NAVARA ได้แก่ นายชานนท์ คำทอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และรางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110 I ได้แก่ นางสาวสุวรา เลายี่ปา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายสาย ตาลี อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และนางสิริพรรณ หอมนวล อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการออกสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ใช้จ่ายการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากจน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สามารถตรวจรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ http://www.chiangmai.go.th/web2556/ หรือ โทร 0-5321-2638

พร้อมกันนี้  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดย นายหวาง ซิ่วเซิง รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้สนับสนุนมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับผู้พิการ ที่เข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 5 เครื่อง.