หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

กาดสวนแก้วเปิดรับสมัคร โชว์น้อยๆแต่เยอะด้วยรอยยิ้ม

Author by 24/07/12No Comments »

อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเล็งเห็นความสำคัญ ของวันแม่แห่งชาติ  จัดกิจกรรม  SUPER MOM ‘ 55 Less is more คุณแม่อย่าเยอะ  เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นและได้ใช้เวลาร่วมกัน เช่นกิจกรรมโชว์น้อยๆแต่เยอะด้วยรอยยิ้มที่คุณลูกจะได้แสดงความสามารถกับคุณแม่ได้ชม

รัชนีพร  สวัสดี เจ้าหน้าที่สื่อและประชาสัมพันธ์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว แจ้งว่า  เปิดรับสมัครยน้องๆอายุระหว่าง 3-12 ปี ที่มีความสามารถด้านใดก็ได้จะร้องเต้นเล่นละครหรือความสามารถพิเศษด้านอื่นๆจะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้ มาร่วมแสดงความสามารถในงาน SUPER MOM ‘ 55 Less is more คุณแม่อย่าเยอะในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2555 รับแค่
10 โชว์เท่านั้น

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G หรือดาวน์โหลดได้ที่www.facebook.com/kadsuankaew  หรือ  www.L-kad.com   ส่งรูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 1 ใบ ส่งคลิปวีดีโอ แสดงความสามารถที่ถ่ายทำเองมีเสียงหรืออาจมีเพลงประกอบ ความยาวไม่เกิน 3 นาที และต้องเป็นผลงานที่ไม่ผิดศีลธรรม บันทึกคลิป
วีดีโอลงแผ่น VCD หรือ DVD ด้วยนามสกุล MPG2 ส่งมาที่ www.facebook.com/kadsuankaew  หรือ event_kad@
hotmail.com (พร้อมชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ)

นอกจากกิจกรรมโชว์น้อยๆแต่เยอะด้วยรอยยิ้มแล้วยังมีกิจกรรมความสนุกในงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันลมกรด…เกินร้อย  SUPER MOM ‘ 55 , การค้นหาสุดยอด SUPER  MOM ‘ 55 ว่า SUPER MOM คนไหนจะเป็น SUPER  MOM ‘ 55  Less is more คุณแม่อย่าเยอะ, Baby Star Search สนุกกับมุม playground และบู๊ธกิจกรรมความสนุกจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและเป็นการช่วยพัฒนาทักษะของลูกน้อยด้านต่างๆอีกด้วย.