หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวบันเทิง

ครั้งแรกพิธีเรียกขวัญช้างในเชียงใหม่โดยภาคเอกชน

(ปางช้าง เอเลเฟ่นท์ เรสคิ้ว พาร์ค ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ) วันที่ 14 มีนาคม 2564  ที่ไร่ชาเฉิงฟู่ โฮมสเตย์ หมู่ที่ 1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายสุเทพ สายทอง รองนายก อยจ เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีจุดเทียนบวงสรวงเทวดา เปิดฟ้าดิน เปิดธรณี โดยท่านพระครูบาดวง เด่น วัดแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทำพิธีสืบชะตา เจริญ พระพุทธมนต์

ในงานสืบสานวันช้างไทย ครั้งที่ 1  และพล.ต.ต.ประชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่อง เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จุดเทียนชัยพิธีเรียกขวัญช้างให้กับ นายอภิชิต ดวงดี และ นางสาวอนุสรา แข็งขัน เจ้าของปางช้าง เอเลเฟ่นท์ เรสคิ้ว พาร์คซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก  เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ.แม่ริม พร้อมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเลี้ยงช้าง โดยมีพ่อครูเจ้าหล๋อ ทำพิธีดังกล่าว  เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระครูอดุลศีลกิจ เจ้าคณะตำบลหายยา อ.เมืองเชียงใหม่ ได้ทำพิธีเรียกขวัญช้าง ตามประเพณีล้านนา มีนายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ นายปฏิญญา ยาสมุทร์ ส.อบจ.อ.แม่ริม เขต 1 นายอภิชิต ดวงดี อุปนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย พร้อมผู้ประกอบการ ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมจำนวนมากโดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง

 จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเลี้ยงขันโตกช้าง จำนวน 11 เชือก ที่มาจากปางต่างๆ ประกอบด้วย หญ้าข้าวโพด สับปะรด แตงโม ฝักข้าวโพด อ้อย กล้วย แตงกวา รวมน้ำหนักกว่า 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม โดยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวป้อนอาหารช้างอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบกองทุนช่วยช้าง

และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับสมาคมสหพันธ์ช้างไทยเพื่อช่วยช้างในช่วงภาวะโรคระบาด  โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนของปางช้างเอเลเฟ่นท์ เรสคิ้ว พาร์ค ภายในงานมีการแสดงฟ้อนล้านนาของกลุ่มแม่บ้าน และซอพื้นเมืองของสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอเชียงใหม่

ในช่วงค่ำนายอภิชิต ดวงดีได้ให้การต้อนรับ นาย จาตุรนต์ ฉายแสง  อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมคณะได้เดินทางมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของช้างในช่วงโรคระบาดโควิด19 ซึ่งผู้ประกอบการปางช้างประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเลยเพื่อซื้ออาหารและยาให้กับช้าง มีผู้ประกอบการและบุคคลที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวและกลุ่มชาติพันธุ์ได้นำเสนอถึงปัญหาต่างๆ ทราบเพื่อที่จะได้จัดทำเป็นนโยบายช่วยเหลือต่อไป