หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

คอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิค “ละออง” ครั้งที่ 3

Author by 26/03/12No Comments »

อ.สมเกียรติ ตั้งนะโม คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะวิจิตรศิลป์ จัดคอนเสิร์ต “ละออง” ครั้งที่ 3 การแสดงดนตรีคลาสสิค จากสถาบันดนตรี กัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปกร เพื่อเป็นการเทิดประเกียรติ สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อำนวยเพลงโดย ฯพณฯ องคมนตรี พล.ร.ต.มล. อัศณี ปราโมช ควบคุมวงโดย อาจารย์ทัศนา นาควัชระ พร้อมด้วยนักดนตรี 25 คน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดการแสดงในวันที่ 7 ส.ค. 52 รอบนักเรียน นักศึกษา และวันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 52 รอบประชาชมทั่วไป บัตรเข้าชมราคา 100 บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษา ราคา 300, 500, 1,000 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป สำรองบัตรเข้าชมได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทร 053-944805 .