หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

งานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 31 สวนสาธารณะบนที่ดินการรถไฟ

Author by 23/07/12No Comments »

เทศบาลนครเชียงใหม่ย้ายสถานที่จัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2555 จากสวนสาธารณะหนองบวกหาด ไปยัง สวนสาธารณะบนที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย  และกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 9 -13 สิงหาคม 2555  พบกับการประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ ประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มเกษตรทำสวนไม้ดอก-ไม้ประดับเชียงใหม่ ชมรมบอนไซเชียงใหม่ กำหนดจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 31 ขึ้น ระหว่างวันที่  9 -13  สิงหาคม  2555  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม  อนุรักษ์และส่งเสริมสายพันธุ์กล้วยไม้ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ ประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ชุมชน  สินค้าราคาถูก มหกรรมอาหาร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย.