หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

ชม.จัดคอนเสิร์ต คาราบาว ปลุกจิตสำนึกรักป่า

Author by 16/12/15No Comments »

คาราบาว    ตัวแทน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด พร้อมคณะ เข้าพบรอง ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อหารือรายละเอียดการจัดคอนเสิร์ตคาราบาว รักษ์ หวงแหนป่า ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือกับผู้แทน บริษัท cp เพื่อจัดคอนเสิร์ต วงคาราบาว รักษ์ หวงแหนป่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและลดปัญหาหมอกควัน

นายนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปร ดิ๊วส จำกัด เปิดเผยว่า กำหนดจัดการแสดง คอนเสิร์ตครั้งนี้ในวันที่ 27 ม.ค. 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนป่าไม้ในประเทศไทย เพื่อปลุกจิตสำนึกการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ผ่านคอนเสิร์ต และเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เห็นความสำคัญของการไม่เผาป่า และที่สำคัญเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควันและร่วมประ กาศสัญญาปฎิญาณตนในการของไม่เผาป่า

กิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการภัยแล้ง หมอกควัน การเสวนาที่เน้นเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืน การจำหน่ายสินค้าเกษตรโอทอปของชาวบ้าน การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล และในเวลา 20.00 น.เป็นต้นไปเริ่มการแสดงคอนเสริ์ตวงคาราบาวเต็มวง โดยการจำหน่ายบัตร ราคา 100 บาท ทาง cp จะขอความร่วมมือทางจังหวัด เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายบัตรไป 25 อำเภอๆละ 100 ใบ อีกทั้งยังขอความร่วมมือกับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ช่วยแจ้งไปยังสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

นอกจากนั้นทาง  cp จะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ตามจุดสำคัญรอบๆเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานสามารถบรรจุผู้ชมได้จำนวนหมื่นที่นั่ง และที่สำคัญรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายทาง cp  จะมอบเข้ากองทุนหมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปกิจกรรมการป้องกันหมอกควันและไฟป่าของ จ.เชียงใหม่ต่อไป

นอกจาก จ.เชียงใหม่ที่cp ยังจัดคอนเสิร์ต รักษ์ หวงแหนป่า ยังมีอีก 7 จังหวัดภาคเหนือเป็นเป้าหมาย ได้แก่วันที่ 22 ก.พ. 59  ที่ จ.น่าน วันที่ 23 ก.พ. 59 ที่ จ.แพร่ วันที่ 24 มี.ค. 59 ที่ จ.เชียงราย วันที่ 25 มี.ค. 59 ที่ จ.พะเยา วันที่ 31 มี.ค. 59 ที่ จ.ลำปาง วันที่ 1 เม.ย. 59 ที่ จ.ลำพูน  วันที่ 2 เม.ย.59 ที่ จ.ตาก.