หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวบันเทิง

ช้างยิ้ม แม่แดง ใจแก้วเอราวัณ สมทบทุน 13 ปางช้างแม่แตง

                กว่า 1 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้ ทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง ไม่มีรายได้โดยเฉพาะปางช้างไม่มีรายได้เลย แต่ยังต้องดูแลช้างให้มีชีวิตความเป็นอยู่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 ทางคุณจันทร์ฉาย ใจสันติ์ หรือ แม่แดง เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรใจแก้วเอราวัณ อ.สารภีเชียงใหม่ ได้มอบทุนสนับสนุนทุนทรัพย์กว่า 200,000 บาท ให้กับ 13 ปางช้าง ในพื้นที่ อ.แม่แตงเชียงใหม่ จำนวน 297 เชือก  ณ.ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตงเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารปางช้างทั้ง 13 ปางเข้าร่วม

ทางแม่แดงบอกว่า มีความรู้สึกเห็นใจบรรดาผู้บริหารปางช้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 ที่ ยาวนานมากว่า 1 ปี ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีรายได้ จึงอยากจะช่วยเหลือเงินทุน ในการหาอาหารพืชผลทางการเกษตรให้ช้างได้ทาน มีชีวิตอยู่มีสุขภาพที่แข็งแรง และตอนนี้ได้ปรึกษาหารือกับทางปางช้างในพื้นที่ อ.แม่แตง ว่าจะมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อหาทุนในการหาอาหารให้ช้าง ในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมืองปี64 นี้ ให้ผู้ใจบุญ และ นักท่องเที่ยวได้มาร่วมงานกัน

วาสนา ทองสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ปางช้างแม่แตงเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานราชการและเอกชนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนบรรเทาความหิวโหยให้กับช้าง ที่ผ่านมาไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในปางช้าง ทำให้ทุกปางช้างต้องดิ้นรนอย่างหนักในการหาอาหารให้ช้าง ในการรับมอบเงินทุนครั้งนี้ก็จะนำไปใช้จ่ายในการดูแลช้างให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อไป