หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

นาฏศิลปเชียงใหม่ ชวนชมละครเจ้าหญิงแสนหวี-ดนตรีล้านนาสู่สากล

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดนตรีล้านนาสู่สากล (lanna International Music Festival) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 เพื่อสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เพลง และการแสดงของนาฏศิลป์ล้านนา ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง


ดร.กษมา กล่าวเสริมว่า นับจากสถานการณ์โควิด-19 ทุกประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สานต่อออกมาเป็นการแสดงในหลายรูปแบบ ซึ่งการแสดงในวันนี้เป็นการแสดงละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวี ของหลวงวิจิตรวาทการ ประกอบการดนตรีวงออเคสต้า มีเนื้อหามุ่งเน้นปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้เกิดความรักและหวงแหนชาติบ้านเมือง ผ่านเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงและเจ้าชายต่างเมือง ผ่านการแสดงต่างๆ อาทิ ระบำ บทเพลง ท่วงทำนองที่งดงาม ซึ่งโรงเรียนต่างๆ สามารถติดต่อรับเทปบันทึกการแสดงนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดแก่เยาวชนต่อไปได้ฟรี


นอกจากนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดนตรีล้านนาสู่สากล (lanna International Music Festival) ยังมีการแสดงที่น่าสนใจ วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ วัดศรีสุพรรณ การบรรเลงและแสดงคีตดุริยะนาฏการล้านนา ล้านนาโอเปร่า ทิพย์ดารา (หมายเลข 4) โดย ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง เวลา 18.00 น. และ วันที่ 27 กันยายน 2563 ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การแสดงขับซอ โดยสมาคมซอล้านนา ลิเกเด็ก การแสดงวงดนตรี ‘เดอะสะล้อ’ อาจารย์แอ็ด ภานุฑัต ศิลปินล้านนา และวงการันตี เวลา 18.00 น.