หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย 52

Author by 26/03/12No Comments »

คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดมือจัดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย 2552 ในวันที่ 6 ส.ค. 52 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ส่วนนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 26 ส.ค. 52.