หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

“น้องจ๋า” น.ส.ลำพูน คว้า 2 ตำแหน่ง

Author by 11/12/16No Comments »

  3              “น้องจ๋า” สาวงามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฝ่าด่าน 44 สาวงาม ชนะใจกรรมการคว้า 2 ตำแหน่ง นางสาวลำพูน และ ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนคว้าเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย ในงานพระนางจามเทวี และ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการประกวดทุกตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอป ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ กิจกรรมของจังหวัดลำพูน

ที่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นบริเวณสถานที่จัดงานพระนางจามเทวี และฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี2559  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2559  เพื่อเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สนับสนุนเผยแพร่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของจังหวัดลำพูน ภายในงานมี การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของดี 8 อำเภอ  กิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการประกวดนางสาวลำพูน

เมื่อคืนวันที่ 10 ธ.ค.59 ที่เวทีกองประกวดนางสาวลำพูน รอบตัดสิน มี นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส  อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และ ประชาชน ไปให้กำลังใจผู้เข้าประกวด สำหรับสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก ถูกคัดเหลือเพียง 21 คน จากผู้เข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 44 นางสาว กระทั่งถึงรอบตัดสิน 5 คน สุดท้าย ปรากฏว่า น.ส. น.ส.เกศจุฬา  คำดีหรือ” น้องจ๋า” อายุ 21 ปี นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ สาขานาฎศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 42  ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ คว้ามงกุฎนางสาวลำพูนประจำปี 2559 ไปครอง รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน อีกตำแหน่งด้วย

ส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 1 หมายเลข 3 น.ส.สุภาภรณ์  ฤทธิพฤกษ์  หรือน้องโบว์ อายุ 19 ปี  นักศึกษาคณะคุรุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมสายสะพาย และ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 8  น.ส.ประภาศิริ  อินทะรังสี หรือ “น้องหงส์” อายุ 18  ปี     นักศึกษามหาวิทยาลัยสุนันทา รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองชนะ เลิศอันดับ 3 หมายเลข 18     น.ส.นาตาลี  สุกีอุระหรือ”น้องนานะ” อายุ 17 ปี รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ สายสะพาย  รองชนะเลิศอันดับ 4    น.ส. ธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งวรจิต หรือ “น้องแน้ว” อายุ24 ปี บัณฑิตรัฐศาสตร์ จากรั้วมหา วิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข 30 รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ สายสะพาย

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการประกวดทุกตำแหน่ง จะปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์โอทอป ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ กิจกรรมของจังหวัดลำพูน.