หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

น้องโบว์สาวงามคว้านางสาวเชียงใหม่

Author by 9/01/17No Comments »

 1         ผลการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 “เอื้องงาม ประกายแห่งล้านนาปีที่ 84 บนเวทีแห่งเกียรติยศ ความงามที่ทรงคุณค่า เป็นไปตามคาดหมายเลข 28 ..สุภาภรณ์ ฤทธิพฤษ์ หรือ น้องโบว์สาวงามวัย 19 ปี จาก .ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท และ รางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล ด้านขวัญใจสื่อมวลชน ตกเป็นของหมายเลข 33   นางสาววาลุลี ดวงวะนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะ ครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2560 ที่เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2560 ในงานฤดูหนาวและงานโอทอปของดีเมืองเชียงใหม่ ที่บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อค้นหา “เอื้องงาม ประกายแห่งล้านนา” ปีที่ 84 บนเวทีแห่งเกียรติยศ ความงามที่ทรงคุณค่า มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งสาวงามเข้าร่วมประชันโฉมมากถึง 40 คน กระทั่งถึงวันตัดสิน มีประชาชนเข้าชมร่วมเชียร์เป็นจำนวนมาก โดยมี นางยุพา ชมดวง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานกรรมการตัดสิน นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัล สวมมงกุฎ และ สายสะพาย

สำหรับผลการตัดสินการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ผู้คว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ไปครอง ได้แก่ สาวงามหมายเลข 28 น.ส.สุภาภรณ์ ฤทธิพฤษ์ หรือ น้องโบว์ อายุ 19 ปี นักศึกษามหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 100,000 บาท มงกุฎเพชร สายสะพายประจำตำแหน่ง และโล่เกียรติยศ โดยก่อนหน้านั้นได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน รางวัลนางงามบุคลิกภาพ / Miss central festival / Miss airasia / Miss bangkok clinic และMiss smile by เมืองไทยประกันชีวิต

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาวงามหมายเลข 21 น.ส. ประภาศิริ อินทะรังษี อายุ 18 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 50,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพายประจำตำแหน่ง และโล่เกียรติยศ

รองอันดับ 2 มีสามรางวัลได้แก่หมายเลข 15 นางสาวพิจิกา กองสถาน อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี หมายเลข 1 นางสาวชญานิศ ต.เจริญ อายุ 21 ปี     นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน และหมายเลข 33 นางสาววาลุลี ดวงวะนา อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัลเงินสดคนละ 25,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพายประจำตำแหน่ง และโล่เกียรติยศ

รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ตกเป็นของหมายเลข 33 นางสาววาลุลี ดวงวะนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้สาวงามที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2560 จะต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักต่อชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป.