หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวบันเทิง

ปางช้างแม่แตงรับมอบการสนับสนุนโครงการช้างรอดเพราะเราช่วย

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 พระธรรมวิสุทธิญาณ หรือหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม นำคณะสงฆ์ ร่วม กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานมอบเงินช่วยเหลือช้าง ในโครงการช้างรอดเพราะเราช่วย โดยมีการมอบเงินช่วยช้างจำนวน 371 เชือกกับอีก 4 องค์กรดูแลช้างในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงินกว่า 1.2 ล้านบาท ให้กับคุณพ่อ สงวน ชัยเลิศ ผู้ก่อตั้งปางช้างแม่แตง และ วาสนา ทองสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ปางช้างแม่แตงให้การต้อนรับ

นายสุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เลขาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานโครงการช้างรอดเพราะเราช่วย เปิดเผยว่าจากภาวะปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ทำการภาคการท่องเที่ยวซบเซามานานกว่า 2 ปีทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนัก ในส่วนปางช้างที่จังหวัดเชียงใหม่มีช้างกว่า 900 ในธุรกิจปางช้าง เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวปางช้างเหล่านั้นก็ประสพปัญหาหนัก ทางเราจึงได้ทำโครงการ”ช้างรอด เพราะเราช่วย”เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคองให้น้องช้างยังอยู่ต่อไปได้ โดยมีการรวบรวมเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือปางช้าง ในสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงองค์กรการกุศลที่ได้ให้การดูแลช้าง ซึ่งโครงการนอกจากการรับบริจาคแล้วยังมีการประมูลภาพวาดจากศิลปินแห่งชาติ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ทุกกิจการที่เกี่ยวกับช้างผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกันได้