หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 24–31 ตุลาคม 2555

Author by 2/10/12No Comments »

              ชมรมภัตคาร และร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จัดงาน มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ในระหว่างวันที่   24 – 31 ตุลาคม 2555  เวลา 17.00 – 23.00 น.  ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สุนิสา  ธุวานนท์ ประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ บุคลากรด้านอาหาร ให้ได้มาตรฐานเพื่อ เป็นการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจอาหารในระดับนานาชาติ สร้างกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดศักยภาพในการ ประชาสัมพันธ์และการตลาด จังหวัดเชียงใหม่ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารสมาชิกของชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายชมรมภัตตาคารร้านอาหารระดับอำเภอและชมรมร้านอาหาร กลุ่ม 8 จังหวัดล้านนาตอนบน

กิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านมาตรฐานของจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 80 ร้านค้า และจากเครือข่าย ชมรมภัตตาคารร้านอาหารระดับอำเภอ การแสดงวัฒนธรรม 8 จังหวัดล้านนาและการแสดงบันเทิงร่วมสมัย การสอน-สาธิตทำอาหาร อาทิ อาหารไทยสูตรโบราณ อาหารล้านนา อาหารนานาชาติ ขนมไทย การออกแบบตกแต่งอาหาร (Food stylist)

การแข่งขันวิชาชีพด้านอาหาร อาทิ การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง การแข่งขัน แกะสลักผัก-ผลไม้ การแข่งขันสร้างสรรค์อาหารค๊อกเทล การแข่งขันอาหาร ล้านนาประยุกต์ การแสดงจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย.