หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

มอบเงิน…

Author by 10/09/12No Comments »

ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับกลุ่มศิลปินล้านนา นำโดยอาจารย์พรชัย ใจมา ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2548 รับมอบปัจจัยทั้งหมด จากคณะผู้จัดงานและผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนสร้างวัดเมตตาพุทธาราม เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ทั้งสิ้น 1,019,400 บาท  โดยมี พระอาจารย์  ดร.กฤษดา สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดเมตตาพุทธาราม ได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับเงิน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555  ณ ศิริปันนาแกลเลอรี่ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่.