หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

สนุกสนานในงานปาร์ตี้หลากสีสัน “คัลเลอร์ฟูล ปาร์ตี้” โดยนศ. ม.พายัพ

Author by 1/08/12No Comments »

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ชวน ผู้สนใจร่วมงานธีมปาร์ตี้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ของสาขาวิชาฯ ภายใต้ชื่อ “คัลเลอร์ฟู ปาร์ตี้ ไนท์”  วันศุกร์ที่  17 สิงหาคม  2555  เวลา 19.00 – 22.00 น.  ณ  แคนทารี่ เทอเรส โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่

นายเสฏฐวุฒิ  ตุวพลางกูร  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ในฐานะประธานโครงการฯ เผยว่า  ในปัจจุบันการจัดงานเลี้ยงประเภท Theme Party เป็นที่นิยมมากในสังคม เพราะเป็นช่องทางในการแสดงออกและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการได้นำเสนอรูปแบบการจัดธีมงานที่แปลกใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ  ดังนั้นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ ซึ่งต้องฝึกปฏิบัติจริงด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในรายวิชาฯ จึงได้กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบธีมปาร์ตี้ในชื่องานว่า “คัลเลอร์ฟูล ปาร์ตี้ ไนท์”  เน้นสีสันของผู้เข้าร่วมงานและองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับแขกที่มาร่วมงานรวมทั้งได้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดเลี้ยงซึ่งจะสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการทำงานได้ในอนาคต

กิจกรรมในงานนอกจากจะเป็นงานปาร์ตี้อาหาร เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ แล้ว จะมีการแสดงโชว์ บาร์เทนเดอร์ระดับแชมป์จากโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  การแสดงเดินแฟชั่นโชว์ การเต้น โควเวอร์ ประกอบเพลง เพื่อเพิ่มความสนุกสนานภายในงาน รวมทั้งมีการจัดประกวดการแต่งกายสีสันสดใสจากผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานผลงานของนักศึกษาครั้งนี้ ได้ที่หมายเลข  084 1210909 หรือ  084 2228104  ราคาเพียงคนละ349 บาท.