หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวบันเทิง

อบจ.พิษณุโลก เปิดให้เข้าเที่ยวชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ได้แล้ววันนี้

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นี้เป็นต้นไป หลังจากได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงเปิดให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ได้ตามปกติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าบริการ ซึ่งมีมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าชมทุกคนปฏิบัติตนตามระเบียบอย่างเคร่งครัด.