หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง

“เส้นใยแห่งความจงรักภักดี” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Author by 14/08/12No Comments »

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ชวนร่วมงาน “เส้นใยแห่งความจงรักภักดี” ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์  แจ้งว่า กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฮมพ์ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศ นิทรรศการหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ โดยกรมหม่อนไหม และนิทรรศการผ้าฝ้ายย้อมครามของจังหวัดสกลนคร ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของ เฮมพ์กับวิถีชีวิตชนเผ่าบนพื้นที่สูง ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเฮมพ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้ง มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ไหม และฝ้าย สามารถเลือกชมเลือกซื้อได้ภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเรื่องการผลิตและการแปรรูปเฮมพ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์.