หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

กองทัพไทยเตรียมพร้อม รับมือ! น้ำท่วมเหนือ

Author by 1/08/15No Comments »

     2           ผู้การหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่เร็ว (นพค.34)  กองทัพไทยสั่ง เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลและเรือท้องแบนเตรียมรับมือฤดูน้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเมื่อ

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่31 ก.ค.58 พ.อ.สุขาติ แดงประไพ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34 กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า นพค.34 ได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากศูนย์ป้องกันภัยฯจังหวัดพิษณุโลกถึงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนนี้ จึงได้สั่งการกำลังพลหน่วยเคลื่อนเร็วจำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีกำลัง 12 นายเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แม้กระทั่งวันหยุดยาวก็ต้องพร้อมภัยอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

นอกจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทยยังสั่งเช็คความพร้อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเรือท้องแบบให้อยู่ในภาวะเตรียมพร้อม หากเกิดเหตุการณ์สามารถเข้าช่วยเหลือทันที  หรือถ้าประชาชนเดือดร้อน ร้องขอมาทหารกองทัพไทยพร้อมปฎิบัติงาน ซึ่งพื้นที่จับตาเป็นพิเศษ คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ แถบ อ.ลับแล แถบภูเขาสูงเช่นเดียวกับ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง มักประสบกับน้ำท่วมฉับพลัน น้ำซัดคอสะพานขาดส่วนปัญหาดินโคล่นถล่มก็มีโอกาสแต่ความเป็นได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับภาคเหนือตอนบน แต่หากเกิดขึ้น นพค.34 มีเครื่องจักรหนักพร้อมลุย.