หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

กองบิน 41 จัดรำวงเฉลิมพระเกียรติ’ในหลวง-ราชินี’

Author by 6/08/16No Comments »

   2             กองบิน 41จัดรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติฯ ‘ในหลวง-ราชินี’เนื่องในโอกาสมหามงคลครองราชย์ 70 ปี และเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ กลางลานจอดอากาศยานอย่างอลังการ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2559 ที่ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม รำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความรักสามัคคี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์

โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชนใกล้เคียง 41 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

น.อ.ชาตินนท์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่า มีศิลปะการแสดงที่งดงามในหลายรูปแบบ และการรำวงย้อนยุคคือการฟ้อนรำพื้นบ้านชนิดหนึ่งของคนไทย ทั้งท่ารำ คำร้อง และท่วงทำนอง ขับร้องได้ง่าย ทั้งหมดล้วนมาจากธรรมชาติใกล้ตัว สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริง การจัดงานในครั้งนี้จึงเท่ากับช่วยกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาที่สืบต่อกันมาให้ยืนยาวต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มรำวงย้อนยุคกองบิน 41  กลุ่มรำวงจากเทศบาลตำบล สุเทพ  ชุมชนใกล้เคียง และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน 784 คน แต่งกายด้วยชุดรำวงหลากสีสัน ประกอบเพลงไหว้ครู เพลงประกอบท่ารำจำนวน 5 เพลง อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง ส้มตำ และเพลงลูกทุ่งที่กำลังฮิตติดลมบน ท่ามกลางการบินแสดงแสนยานุภาพของเครื่องบินรบที่ประจำการอยู่ ณ กองบิน 41 สร้างความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ร่วมชมเป็นอย่างมาก.