หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

การไฟฟ้าเขต 1 ชม. สร้างฝายถวายแม่

Author by 11/08/16No Comments »

      1          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่  จัดกิจกรรม “pea รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน”ประจำปี 2559 ถวายเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ..  2559

      เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ส.ค. 2559 ที่บ้านดอยเวียง หมู่ 9 ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ จ.ลำพูน นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มาเป็นประธานกิจกรรม pea รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร  กล่าวว่าเนื่องจากจะครบรอบเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ในวันที่ 12 ส.ค. 2559 รู้สึกยินดีที่หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ที่เป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย และ เป็นการสานต่อกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็นประจำทุกปี

ด้าน นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ เปิดเผยว่าในปีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วม กันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วยในพื้นที่ จ.ลำพูน จัด ณ บ้านดอยเวียง หมู่ 9 ต.บ้านธิ อ.บ้าธิ จ.ลำพูน จำนวน  1 แห่ง ในพื้นที่แห่งนี้ทุกปี ในช่วงฤดูแล้งจะไม่น้ำสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม การสร้างฝายชะลอน้ำ จะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ สามารถรองรับ และป้องกันน้ำท่วม ในขณะที่มีน้ำหลากได้ โดยพื้นที่ๆจะได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายครั้งนี้จะมีเนื้อที่กว่า 135 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 125 ครัวเรือน.