หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

คณะสัตวแพทย์มช.เฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สูู่คน

Author by 4/12/15No Comments »

1       คณะสัตวแพทย์ มช.ร่วมกับมูลนิธิสโกล จัดกิจกรรมโครงการ เฝ้าระวังโรคควบคุมโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน เลือกเทศบาลตำบลปิงโค้ง เป็นสถานที่นำร่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “ผ่อดีดี”

เมื่อ เวลา 13.00 น.วันที่ 3 ธ.ค.58 ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา หัวหน้าคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมผู้บริหารระดับสูง ของมูลนิธิสโกล และนักสาธารณสุขนานาชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการเฝ้าระวัง จากเหตุโรคระบาด จากสัตว์ไปสู่คน โดยมี นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง สัตว์แพทย์อำเภอ และ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ผศ.บุณต่วน แก้วปินตา กล่าวว่า ทางคณะสัตว์แพทย์ ได้ร่วมกับมูลนิธิสโกล จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการวิจัยนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคที่ติดต่อ จากสัตว์มาสู่คน เช่นจากไก่ หมู วัว ควาย  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะในชุมชน และท้องถิ่น ทางคณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากมูลนิธิสโกล จึงได้ร่วมกันจัดโครงการผ่อดีดี  PODD CM ONE HEATH  ขึ้น และนอกจากนี้ยังมี       ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยทางโครงการได้คัดเลือกเทศบาลตำบลปิงโค้งนำร่อง ซึ่งพื้นที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง มีพื้นที่ประมาณ 256 ตรางกิโลเมตร มีชุมชนรวมกันที่หมด 16 ชุมชน พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา โดยทางเทศบาลได้คัดเลือกอาสาสมัคร ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ จำนวน 35 คน เข้ามาเป็นผู้เฝ้าระวังหากมีโรคระบาดขึ้นมา ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นมาได้ 1 ปีกว่าแล้ว

ในวันนี้ทางส่วนผู้เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันเดินทางมาตรวจความคืบหน้า ของโครงการพบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยวัตถุประสงค์โครงการ ก็เพื่อจะได้เป็นการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากสัตว์ ที่อาจจะติดต่อไปสู่คนได้ อันจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายกระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้

ทางด้าน นายสุทัศน์ บานเย็น กล่าวว่า เทศบาลตำบลปิงโค้ง เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการฯ  ซึ่งทางเทศบาลมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ขณะนี้ทางเทศบาล ได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 35 คน ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 16 ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อหากเกิดเหตุโรคระบาดขึ้นมา จะได้รายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที นอกจากนี้อาสาสมัครดังกล่าว ยังมีหน้าที่รายงานหากเกิดเหตุไฟป่า และปัญหาหมอกควัน หรือเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อันจะส่งผลให้เกิดกระทบความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ดังกล่าวด้วย.