หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

คนพิการอุตรดิตถ์ร่วมถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

Author by 26/10/16No Comments »

4      กลุ่มคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางมาร่วมงานพร้อมทั้งนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ติดตัวมาด้วย ที่บริเวณสนามกีฬาหมอนไม้  ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพสกนิกร 25,009 คน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 26 ต.ค. 59 ที่บริเวณสนามกีฬาหมอนไม้  ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คนที่ 2) เดินทางมาเป็นประธานในการร่วมถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเสด็จสวรรคตโดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นาย สุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ.สุรพงษ์ ดอกไม้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนจำนวนกว่า 25,009 คนเข้าร่วม ซึ่งในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นเวลาอันแสนวิปโยคโศกเศร้า ของพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ และชาวไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช แม้นเวลาจะล่วงเลยมาถึง 13 วันแล้วความโศกเศร้าอาลัยยังคงอยู่ ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนินถึง 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2501 พระองค์ได้เสด็จประทับ ณ พลับพลาหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ มีราษฎรมารอเฝ้ารับเสด็จหลายหมื่นคน แล้วเสด็จไปยังค่ายพระยาพิชัยดาบหัก จากนั้นเสด็จต่อไปยังอำเภอลับแล เยี่ยมเยือนราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนศรีพนมมาศพิทยากร ต่อจากนั้นเสด็จไปยังค่ายทหารยานเกราะ (ปัจจุบันคือกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ) เสด็จไปวัดพระแท่นศิลาอาสน์ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ได้เสวยพระยาหารค่ำ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และเสด็จกลับกรุงเทพมหานครด้วยรถไฟพระที่นั่ง พระราชกรณีกิจต่อเนื่องทั้งวัน โดยมิได้มีเวลาทรงหยุดพัก ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2513 พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรและพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านงอมสัก ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา ปัจจุบันขึ้นอยู่กับอำเภอน้ำปาด ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2514 พระองค์ได้เสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนในพระนามาธิไธย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่อำเภอท่าปลา และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2520 ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและลูกเสือชาวบ้าน ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา

นอกจากนี้พระองค์ได้ทรงพระราชทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีก 60 โครงการ ให้พสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งในเรื่องโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาแบบบูรณาการต่างๆ

โดยชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 25,009 คน ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในระหว่างพิธี ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีต่างคนต่างช่วยกัน มีผู้เป็นลม ทั้งข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้ช่วยกันปฐมพยาบาล และพาไปพักในที่ร่ม.