หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ครูบาดังสายเหนือ สร้างฝายทำดีเพื่อพ่อตามแนวพระราชดำริฯ

Author by 11/12/16No Comments »

    2            พระครูบาดัง สายเหนือเชียงใหม่ “พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์” อนุรักษ์ป่า สร้างฝาย เพิ่มแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ประสบผลสำเร็จ ล่าสุดสร้างสระน้ำไว้บนดอย 3 สระ เป็นสระน้ำอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ กับสระว่ายน้ำเยาวชนและสระว่ายน้ำผู้ใหญ่อีก 2 สระ หวังเป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง และสอนคนดอยให้ว่ายน้ำเป็น นายอำเภอ และ หัวหน้าส่วนราชการไปร่วมพิธีทำความดีถวายในหลวง ทึ่งในผลงาน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่บ้านปาง หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการ คณะทำงาน และราษฎรในโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดถึงผู้แทนส่วนราชการในอำเภอ เทศบาลตำบลหนองบัว ครู-นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ ประมาณ 400 คน ร่วมทำกิจกรรม”ทำความดี” ในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ โดยการดูแลต้นไม้ที่ปลูกเสริมในป่าบ้านปาง หมู่ 8 ต.หนองบัว ที่ร่วมกันปลูกในห้วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว เพื่อนำวัชพืชออก และรดน้ำดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ช่วงฤดูฝนให้อยู่รอด

กิจกรรมทำความดี มี พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับนำพระสงฆ์สามเณรมาร่วมจำนวนมาก และ นายอนุวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนั้น พ.อ.ชัยยันต์ สิระสุนทร ผู้แทนฝ่ายทหารจากกองกำลังผาเมือง นำกำลังทหารนายทองวรรณ กิตติแก้ว กำนัน ต.หนองบัว นำราษฎรมาร่วม และนายสำราญ สิงห์ใจ นำคณะทำงานโครงการปิดทองหลังพระ ตามแนวพระราชดำริ อ.ไชยปราการมาร่วม โดย พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  กล่าวว่าจุดนี้เป็นผลงานของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่มีการอนุรักษ์ป่า การจัดทำโครงการป่าแลกน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ จนเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ชาวไชยปราการหลายตำบลได้ใช้น้ำอย่างบริบูรณ์ตลอดทั้งปี ขณะที่ นายอำเภอไชยปราการ กล่าวชื่นชมผลงานว่าโครงการนี้ไม่ใช่เป็นของวัดป่าไม้แดง หรือของ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์    แต่ท่านต้องการให้เป็นของทุกคน ที่มีส่วนร่วม  ทำให้ไชยปราการมีความอุดมสมบูรณ์  และมีน้ำใช้ไปตลอด

สำหรับกิจกรรมปีนี้ เป็นการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมทั้งผู้ใหญ่ และเยาวชนทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่บ้านปางเป็นสันเขาดอยผ้าห่มปกในเขตอุทยานแห่งชาติ   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ (น้ำออกรู) ที่ พระครูสถิตธรรมา ภิรักษ์ ได้ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์ จัดหางบประมาณมาไถ่ถอนจากผู้บุกรุกและนำราษฎรปลูกป่าเพื่อคืนธรรมชาติให้มีน้ำใช้ตลอดทุกฤดูกาล มีการสร้างระบบน้ำประปาภูเขา แท็งค์เก็บน้ำ ส่งน้ำอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านมานานนับสิบปี ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมกันหวงแหนป่า ไม่ปลูกพืชที่ใช้สารเคมี  เพราะจะทำให้แหล่งน้ำเสียหาย

หลังพิธีเปิดกิจกรรม พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ หรือ พระครูบาดวงคำ ฐานิสสโร ได้นำคณะนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นไม้ในแปลงด้านล่าง และชมสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ 2 สระ ซึ่งเป็นสระมาตรฐานความยาว 25 เมตร สระแรกเป็นสระเด็กสร้างเสร็จแล้ว ขณะนี้กำลังสร้างสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ และสร้างแท็งค์เก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ถัดลงไปโดยแต่ละสระนั้นรับน้ำใสสะอาดจากน้ำออกรูบน-รูล่างแยกจากกัน ซึ่งเป็นน้ำที่ใสสะอาดตลอดทั้งปี นายอนุวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอ กล่าวว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวไชยปราการ โดยเฉพาะเยาวชนจะได้มีที่ฝึกว่ายน้ำ เพราะคนบนดอยที่สูงมักจะไม่เก่งในเรื่องว่ายน้ำ เมื่อถึงเวลาคับขันไม่สามารถช่วยตัวเองได้

ขณะที่พระครูบาดวงคำ ได้กล่าวว่า สระว่ายน้ำ 2 สระ และสระเก็บน้ำอุปโภคบริโภค 1 สระ หรือ 1 แท็งค์ ใช้งบประมาณจากการบริจาค 3 ล้านกว่าบาท ดำเนินการ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะมีคณะกรรมการโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริฯ ดูแล ให้เยาวชนมาฝึกว่ายน้ำ สระผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่มาว่ายน้ำเช่นกัน ทุกคนจะได้ว่ายน้ำเป็น เหมือนกับการว่ายน้ำของพระมหาชนก ตามพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้รอดชีวิตในสภาวะคับขัน ส่วนในชีวิตจริงที่ต้องดำเนิน ก็ยังจะได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ของ ต.หนองบัวที่อยู่ติดกันนี้โดยกำนัน ต.หนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาจัดสร้างขึ้น