หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

คลิปไม่สวมหมวกกันน็อกมีรางวัลนำจับ 1 หมื่นบาท

Author by 24/12/15No Comments »

    1            พ่อเมืองลำปาง พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลวันขึ้นต้นปีใหม่ 2559พร้อมประกาศตั้งรางวัลนำจับ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรเพิ่มสูงขึ้น ล่อใจประชาชน หรือข้าราชการให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล หากใครถ่ายภาพ ผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัย เข้าไปในสถานที่ราชการ หรือสถานศึกษาส่งให้ ผวจ.รับไปเลยรางวัลนำจับ 1 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.58 บริเวณข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ. ลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผบ. มทบ.ที่ 32 ลำปาง, นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง พร้อมหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นประธานเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.2559 งานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีการปล่อย แถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลวันปีใหม่ และร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศวาระ จ.ลำปาง คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร  โดยมีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน ประชาชน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมมือร่วมแรงใจขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

เพื่อสร้างจิตสำนึก และมีวัฒนธรรมในความปลอดภัยเป็นเป้าหมายหลัก ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2553 ได้กำหนดให้ ปี พ.ศ. 2554-2536 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  เพื่อบูรณาการ การดำเนินงานจากทุกภาคส่วน ให้ยกระดับคุณภาพด้านบริการ ด้านสาธารสุขและคุณภาพประชาชน ป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุในการจราจรที่นำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ของ จ.ลำปาง ตั้งแต่ปี 2555-2558 พบว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ รถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถปิคอัพ รถเก๋งส่วนบุคคล สาเหตุของการขับขี่รถคือ ขับขี่ในขณะมึนเมาสุรา การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร และการไม่สวมหมวกนิรภัย จึงทำให้มีการบาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้บาดเจ็บรวม 55,267 ราย และเสียชีวิตจำนวน 704 ราย  โดยเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ถึง  466 ราย

ดังนั้นในปีนี้ ผวจ.ลำปาง จึงได้มีประกาศ ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบทั่วกันว่า หากพบเห็นผู้ขับขี่รถรายใดฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และถูกจับกุมได้จะมีโทษปรับที่สูงขึ้น คือ 1,ไม่สวมหมวกนริภัย จะมีโทษปรับรายละ 500 บาท 2,ขับรถย้อนศร ปรับ 500 บาท 3,ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ปรับ 1,000 บาท 4, เมาแล้วขับจะมีโทษปรับ 5,000 ถึง 10,000 บาท และจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และ 5 , หากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่คนไหนพบเห็นบุคคล ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าไปในสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ให้ถ่ายภาพ หรือถ่ายคลิป วีดีโอ ส่งมายัง ผวจ.ลำปาง จะได้รับเงินรางวัลนำจับ 10,000 บาท ทันที.