หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ความมั่นคง.. นายชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุม

Author by 1/08/12No Comments »

ความมั่นคง.. นายชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระบุห่วงปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบุกรุกทำลายป่า.