หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

จราจรเชียงใหม่สนองนโยบาย 5 จริง หลังโครงการ 5 จอมได้ผลดี

Author by 22/08/14No Comments »

2-copy3           ตร.จราจรเชียงใหม่สนองนโยบาย คสช. ระดมจัดการกับผู้ทำผิดกฎจราจรจอดรถในที่ห้ามจอด ตาม นโยบาย 5 จริง คือ ล็อคจริง ยกจริง ขังจริง จับจริง และสุภาพจริง ขณะที่ดำเนินการก่อนหน้า5 จอมก็ได้ผลดี คดีทำผิดน้อยลง

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.57 ที่สำนักงานกลุ่มงานจราจร กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ผกก.กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ประจำวันใน “โครงการคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดความเดือดร้อนผู้ใช้รถ ใช้ถนน” ตามนโยบายล่าสุดหลังจากก่อนหน้านี้มีการนำร่องเรื่องการกระทำผิด 5 จอม ทั้งนี้เพื่อออกกวดขันจัดระเบียบวินัยจราจรและจับกุมกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปฏิบัติผิดกฎจราจรจอดรถในที่ห้ามจอด ตามนโยบาย 5 จริง คือ ล็อคจริง ยกจริง ขังจริง จับจริง และสุภาพจริง ที่เริ่มตั้งแต่ 18 ส.ค.57 เพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรให้ผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้กระจายกำลังลงพื้นที่ตรวจโดยรอบเขตเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะจุดที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น พื้นที่จราจรบน ถนนพระปกเกล้าใจกลางเมือง ถนนสุเทพ และถนนนิมมานเหมินท์ ซึ่งจากการออกกวดขันในเขตเมืองเชียงใหม่ พบผู้กระทำความผิดกฎจราจรจอดรถในจุดที่มีเครื่องหมายห้ามจอดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะย่านถนนสุเทพและนิมมานเหมินท์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการล็อคล้อและออกใบสั่ง เพื่อให้ผู้กระทำผิดมาเสียค่าปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายจำนวนมาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย กล่าวว่าสำหรับการออกกวดขัน จัดระเบียบวินัยจราจรในครั้งนี้นั้น เนื่องจากความเจริญเติบโตของเมือง ทำให้มีปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นมากกว่าพื้นผิวการจราจรที่มีอยู่จำกัด ดังนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ตระหนักเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่ไม่รักษาวินัยจราจรที่จอดรถในที่ห้ามจอด โดยการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร เจ้าหน้าที่จะเดินหน้าโครงการคืนพื้นที่ผิวจราจรฯ อย่างจริงจังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยกระดับบังคับใช้มาตรการแก้ไขปัญหาที่เข้มงวดขึ้น โดยการบังคับล้อ หรือยกรถของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และเปรียบเทียบปรับในอัตราที่สูง โดยเฉพาะผู้ที่จอดรถกีดขวางการจราจร จอดในที่ห้ามจอด จอดในเวลาห้ามจอด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งจะส่งผลให้การ จราจรเคลื่อนตัวได้ดี จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในการปฏิบัติ ตามกฎจราจร  โดยเฉพาะการจอดรถต้องยึดถือตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ผกก.กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรเชียงใหม่กล่าวว่า ในส่วนผลการดำเนินการตามมาตรการ 5 จอม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงปัจจุบันมีการจับกุมบริเวณแยกศาลเด็ก แยกรินคำ แยกสนามบินและแยกอื่นๆ ว่า จอมล้ำ ยังมีสถิติการจับกุมสูงสูด จำนวน 1,216 ราย รองลงมา คือ จอมปาด จอมขวาง จอมปลอม และจอมย้อน ตามลำดับ รวมสถิติการจับกุมช่วงเดือนสิงหาคม จำนวน 1,782 ราย ขณะที่ วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2557 มีสถิติการจับกุม 1,656 ราย นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติ 5 จริง ได้แก่ ยกจริง ล็อคจริง จับจริง ขังจริง และสุภาพจริง   ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 และตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 มีการบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดรถกีดขวางการจราจร จอดในที่ห้ามจอดซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยใช้มาตรการล็อคล้อ(ล็อคจริง) เริ่มปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการปฏิบัติทุกวัน มีผู้ฝ่าฝืนและถูกล็อคล้อเฉลี่ยละกว่า 42 ราย/สัปดาห์

ผกก.กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นมากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงาน บางส่วนอายุมากกว่า 50 ปี ขณะปฏิบัติหน้าที่มักไม่ได้ใช้เครื่องป้องกันมลพิษต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ แนวทางการปฏิบัติต่อไป คือ จะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมาปฏิบัติงานด้านอำนวยการบ้าง เพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพและการได้รับมลพิษทางอากาศจากปริมาณการจราจรที่หนาแน่นกว่าเดิม.